Wij lazen voor u

Boeken van Karl May


anoniem 1

Danzij de Juniorenreeks hebben wij de kennismaking kunnen hernieuwen met een vriend onzer jeugd Karl May. Veel is er ten goede en ten kwade gezegd over deze schrijver van spannende jeugdboeken, maar ’n onbestreden feit is, dat zijn verhalen ook thans nog door de jeugd verslonden worden. Geen wonder, de beeldende stijl, het spannende avontuur, de onverschrokken hoofdpersonen, dit alles werkt op de verbeelding van de jeugdige lezers.
Voor ons was de hernieuwde kennismaking een prettige. Alle bezwaren van pedagogen ten spijt herlazen we met plezier de avonturen van „Kara Ben Nemsi en de smokkelaars van de Tigris” en „Kara Ben Nemsi in de toren van Babel” Deze boeken zijn bestemd voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar. Prijs per deel ƒ 1,25


[1]In: De Westlander, 14 november 1958.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website