Uit andere bladen

anoniem 1

[…]

Statistisch lezen

Een medewerker van „ D e   L i n i e ” (r.k.) heeft door de statistieken van het rapport „Vrije-tijdsbesteding in Nederland, deel 4, Leesgewoonten” gezworven. Heerlijke lectuur, vindt hij. Vooral die betreffende „het meest geliefde jeugdboek en/of schrijver per kerkelijke gezindte”. Statistisch zijn er vijf kerkelijke gezindten. Eén ervan is „geen kerkgenootschap” .... Dat vergeten we maar gauw zegt hij. Enfin, vier ervan denken volkomen oecumenisch. Zij belijden gezamenlijk dat Dik Trom 2 een bijzondere jongen is, en dat is-ie. Maar de roomsen doen natuurlijk weer niet mee. Bij die staat Dik Trom nummer twee achter Karl May. De schrijver in „De Linie” bekent intussen dat hij nooit één boek van de Duitse Indianenfantast heeft gelezen, en vervolgt:
„Het is ons dus onmogelijk uit eigen ervaring te vertellen, welke fijne draadjes er lopen tussen Winnetou en de katholieke kinderziel. Ongetwijfeld hebben wij hier echter te doen met een vroegtijdige, pre-puberale; milieu-gebonden convertietenjagerij. Er is nóg een ernstige breuk tussen het rooms-katholieke en het andersdenkende deel van ons volk. De vier andere groepen hebben alle een zwak, de een een sterk, de ander een zwak zwak voor „Alleen op de wereld”. Bij de katholieke jeugd schijnt het eenzaamheidsprobleem, de tragiek van het op zichzelf teruggeworpen zijn, niet te bestaan. Zij voelt zich thuis op de wereld, want Hector Malot 3 komt niet aan bod. Van de andere kant blijkt er in de jeugdige katholiek een progressief element te zijn, terwijl de vier andere kerkelijke gezindten behoudzuchtig genoemd kunnen worden. Nu spreekt iedereen over ruimtevaart en reizen naar de maan. De kerkelijke gezindten vormen in deze een gesloten front. De katholieken hebben echter altijd hogere adspiraties gehad: Jules Verne 4 behoort bij hen tot de meest geliefde jeugdschrijvers.

Samenvatting: Karl May kennen wij niet; „Alleen op de wereld” hebben wij vroeger, twee maal huilend, gelezen. Van Jules Verne hebben wij nooit één boek uit kunnen lezen. Conclusie: wij zitten met een ernstig jeugdtrauma, dat ons een plaats in de Nederlandse samenleving ontneemt. Wij staan nergens. Wij liggen ergens tussen Nederlands-Hervormden en Gereformeerd in. En toch zijn wij bij de Jezuïeten op school geweest.”


[1]In: Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 3 april 1958.
[2]Dik Trom is een zesdelige, Nederlandse jongensboekenserie, geschreven door C. Joh. Kieviet (voluit: Cornelis Johannes Kieviet, * 8 maart 1858 , † 12 augustus 1931).
[3]Sans famille” van de Franse auteur Hector Malot (voluit: Hector-Henri Malot, * 20 mei 1830 , † 18 juli 1907), die meer dan zeventig boeken heeft geschreven, maar wiens naam alleen in herinnering blijft dankzij dit ene boek, maar dat is dan ook een voltreffer: sinds zijn publicatie in 1878 is dit boek de absolute nummer één op de lijst van ontroerendste en aangrijpendste kinderboeken. In Nederland kennen we het onder de titel „Alleen op de wereld”, in Friesland als „Alinne op de wrâld”.
[4]Jules Verne (* 8 februari 1828 , † 24 maart 1905) was een Frans auteur van avontuurlijke reisbeschrijvingen met nieuwe technieken, naar vele delen van de aarde en naar onbekende gebieden zoals de diepzee, het binnenste van de aarde en de maan. Hij wordt vaak gezien als de vader van de sciencefiction. Tot zijn bekendste romans behoren „Voyage au centre de la terre”, „De la terre à la lune”, „Vingt mille lieues sous les mers”, „Autour de la lune”, „Le tour du monde en quatre-vingts jours ” en „Michel Strogoff”.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website