Almen • laatste winterlezing

anoniem 1

[…]

Een van de tekenen van het naderend voorjaar is het einde van het winterlezingseizoen. De grote belangstelling, die de lezingen genieten, wijst er op, dat zij op hoge prijs worden gesteld. Het bestuur meent echter de invloed van de televisie te kunnen bespeuren. Er is nl. een kleine achteruitgang in het aantal leden. Dat is wel zeer te betreuren. Als men het, goede gehalte van de avonden wil behouden moet men het bestuur over voldoende middelen laten beschikken.
Een bijeenkomst als de laatstgehoudene is uitermate geschikt om propaganda te maken. De spreekster, mej. Luce Schouten, vertelde bij een aantal prachtige kleurendia’s over het leven van de Indianen in Amerika. Het is moeilijk te zeggen, wat het meest boeide. De schitterende natuuropnamen of het onderhoudende verhaal. Spr. liet ook nog een aantal geluidsopnamen horen van gezangen bij rituele dansen.
Mej. Schouten, die enkele jaren temidden van de Indianen gewerkt en gestudeerd heeft, accentueerde dat de werkelijkheid t.a.v. de Indianen heel anders is als men uit de boeken van Karl May en anderen meende te moeten geloven.
De heer Oosterwelder, die in februari door de sneeuwval niet in Almen kon komen, heeft geen kans gezien zich dit seizoen nog een avond vrij te maken.
Het bestuur heeft nu besloten de heer Oosterwelder op woensdag 24 september te laten komen.

[…]


[1]In: Zutphens Dagblad, 22 februari 1958.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website