Overeenkomst Schoonderbeek/Het Spectrum

A. G. Schoonderbeek & P. H. Bogaard 1

Internationaal Literatuur Bureau

Hein Kohn Koninginneweg 2a Hilversum, Telefoon K 2950-9295, Postgiro 261934

C O N T R A C T

ONDERGETEKENDEN,

  I. UITGEVERIJ SCHOONDERBEEK gevestigd te LAREN, ten deze vertegenwoordigd door haar directeur A. G. SCHOONDERBEEK 2,
ten deze verder aan te duiden als “Schoonderbeek”

II. UITGEVERIJ HET SPECTRUM N. V. gevestigd te UTRECHT, ten deze vertegenwoordigd door haar directeur PETRUS HUBERTUS BOGAARD 3,
ten deze verder aan te duiden als “Het Spectrum”
Verklaren door bemiddeling van het Internationaal Literatuur Bureau te Hilversum te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1. Schoonderbeek het recht hebbend tot het openbaarmaken en verveelvoudigen van het door Karl May vervaardigde eigen werk van letterkunde, wetenschap of kunst, getiteld:
                                 NAAR HET LAND VAN DEN ZILVEREN LEEUW
draagt over aan Het Spectrum, dat bij deze aanvaardt, het uitsluitend recht tot uitgave van dit werk in de Nederlandse taal in haar Prismareeks voor een oplage van maximaal 25.000 exemplaren, met dien verstande dat Het Spectrum de vrijheid heeft deze uitgave te doen plaatsvinden op de wijze waarop zij deze het beste zal achten 4.

Artikel 2. Het Spectrum zal hiervoor als honorarium in een-s uitkeren een bedrag van ƒ 400.- (vierhonderd gulden), waarvan 85 % aan Uitgeverij Schoonderbeek en 15 % aan het Int.Lit.Bureau, Hilversum.

Artikel 3. Schoonderbeek verplicht zich:

a) een exemplaar van het bedoelde werk aan Het Spectrum ter hand te stellen;
b) Het Spectrum te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, die op dit manuscript enige aanspraken zouden doen gelden.
c) Het Spectrum verplicht zich in zijn Prisma-uitgave te vermelden:
     Licentieuitgave met toestemming van uitgeverij A. G. Schoonderbeek, Laren.

Artikel 4. Het Spectrum verbindt zich:

a) het werk over te zetten in de nieuwe spelling;
b) zorg te dragen voor zorgvuldige correctie van de drukproeven.

Artikel 5. Bij het verschijnen van de Prisma-uitgave van bovenbedoeld werk ontvangt Schoonderbeek zes presentexemplaren en het I.L.B. twee exemplaren.

Artikel 6. Voor elke herdruk van bovenbedoeld werk in de Prismareeks zal tussen Schoonderbeek en Het Spectrum telkens een nieuwe overeenkomst worden gesloten ,via het I.L.B. te Hilversum.

Aldus gedaan te UtrechtLaren, de 14 juni 1957 (stempel)

Uitgeverij A. G. Schoonderbeek
Utrecht, de 20 juni 1957 (stempel)

Uitgeverij Het Spectrum N.V.

Hilversum, 11 juni 1957[1]In: archief International Literatuur Bureau, 11, 14 en 20 juni 1957.
[2]Age Schoonderbeek (voluit: Arie Gerrit Schoonderbeek, * 23 december 1887 , † 7 juli 1986) uitgever te Amersfoort van 1910 tot 1913, uitgever en boekhandelaar te Laren/NH vanaf 1913, o.a. van Karl May-boeken.
[3]Piet Bogaard (voluit: Petrus Hubertus Bogaard, * 3 juli 1905 , † 31 juli 1985) oprichter van Uitgeverij Het Spectrum in 1935 en directeur van deze uitgeverij.
[4]Het boek zou in 1958 verschijnen onder de titel „Kara ben Nemsi in de toren van Babel” (Prisma-Juniores, J 039), vertaling van de tweede helft van „Bei den Trümmern von Babylon” (Gesammelte Werke, Band 27), en later met „Kara ben Nemsi en de smokkelaars van de Tigris” (Prisma-Juniores, J 038), de eerste helft van het boek, als nummer 25 opgenomen in de Karl-May-Pockets van Het Spectrum.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website