Oost-Duitsland volgt het westen soms wel noodgedwongen

Bevolking kreeg toto en afbetalingssysteem


(Van een medewerker) 1

SEDERT enige tijd probeert het Oostduitse SED-regiem 2 de wensen van de ontevreden bevolking op meer aantoonbare wijze tegemoet te komen en daardoor het leven in de Oostzone een meer aantrekkelijk cachet te geven Daarbij volgt men steeds verschijnselen van de westelijke levensstijl, zodat men wel principes, waar altijd aan was vastgehouden, moest opgeven.

Zo kon men in de oostelijke pers een jaar geleden nog lezen, dat de Westduitse bevolking door de voetbal-toto werd uitgeplunderd en dat deze inrichting ook slechts was ingesteld om aandacht van de slechte toestanden af te leiden. Ineens voerde de regering echter zelf zowel een sporttoto als een getallentoto in. Verbluffend is daarbij het veelvuldige voorkomen van prijzen bij hooggeplaatste personen en de beschuldiging ligt dichtbij, dat Stiefvader Staat door vooruitgeschoven tussenpersonen heel goede zaken met de toto’s maakt.
Nagedaan wordt eveneens het Westduitse afbetalingssysteem, dat de Oostzone jarenlang als de „meest geraffineerde vorm van de kapitalistische uitbuiting aan de kaak heeft gesteld. In oktober werd het ook in Oost-Duitsland ingevoerd. Aan het eind van het jaar waren ruim 40 procent van deze contracten in termijnen ten achter. Eigenlijk zouden toen de staatswinkels de waren weer hebben moeten terugnemen en een deel van de al betaalde termijnen hebben moeten terugvorderen, maar daarvoor ontbreken hun alweer de middelen.
Jarenlang gaf men zich in Oost-Duitsland de allergrootste moeite om „een socialistische mode” te creëren. Tenslotte ontdekte men toch, dat het gehele Oostblok zich meer en meer op Parijs begon te oriënteren en nu kopieert ook Oost-Berlijn de vroeger zo verfoeide westelijke mode.

Nu ook jazz en Karl May

Bijzonder grote vlotheid toonde de SED in het tegemoetkomen aan de wensen van de jeugd. Nog in 1955 werden hen de zg. Texashemden en spijkerbroeken als „Amerikaanse apencultuur” voorgehouden en hun op straat eenvoudig uitgetrokken: tegenwoordig is ook deze kleding geoorloofd. Ook jazz, waarbij vroeger de volkspolitie de dansvloeren lieten ontruimen, is niets ongewoons meer. Zelfs de communistische jeugdbond FDJ omlijst haar bijeenkomsten met westelijke dansmuziek, om ten minste op deze wijze enige toehoorders te krijgen ....
Lange tijd werd ook Karl May als „propagandist van het kapitalistische-imperialistische streven rond de eeuwwisseling als bevrediging van de koloniale expansiezucht” beschreven. Omdat zijn boeken desondanks in het geheim onder de Oostduitse jeugd circuleerden, werd Karl May in het voorjaar gerehabiliteerd en daarbij nog tot „voorvechter van het socialisme en het vrijheidsstreven van de koloniale volkeren tegen hun onderdrukkers” bestempeld.


[1]In: Twentsch Dagblad Tubantia, 25 mei 1957.
[2]De Sozialistische Einheitspartei Deutschlands was de regerende communistische partij in de voormalige Duitse Democratische Republiek, die de absolute macht, door de invloed van de Sovjetunie, gedurende de 40 jaar dat de DDR bestond, bekleedde en geen enkele tegenstand of oppositie duldde. Na de val van de muur veranderde de naam in SED-PDS (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-Partei des Demokratischen Sozialismus) en in 2007 in Die Linke.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website