DINGEN van de DAG

Vliegend Bleekgezicht


Dagwacht 1

OUDE aanbidders van Old Shatterhand die alles menen te weten van Indianen en zo, maar de geschiedenis ongetwijfeld niet hebben bijgehouden, moet ik voor ’t volgende eerst onthullen dat ook Indianen al vliegen met de ons reeds vertrouwde luchtreuzen. De Indiaanse stam der Iroquezen heeft al een luchtvaartmaatschappij, de Mohawk Airlines, als vredige burgerluchtvaartonderneming niet te verwarren met de Tomahawk, wat volgens Karl May immers strijdbijl betekent. Utica in de Mohawk-vallei (vandaar de naam) is de zetel er van, al 12 jaar lang.
En nu U dit alles weet, ter zake. Want U moet bovenal weten, dat president-directeur der KLM, de heer I. A. Aler, benoemd is tot „Luchtstamhoofd der Iroquezen”. Een hoge onderscheiding, die de heer Aler als eerste „vliegend bleekgezicht” ten deel is gevallen omdat hij „de sporen van de stam der Iroquezen heeft gevlogen en voldaan heeft aan de ritus volgens de daarvoor geldende wetten. Het nieuwe luchtstamhoofd, dat de oorkonde ontving uit de handen van de 24-jarige (charmante) vertegenwoordigster (squaw) van de Mohawk-Airlines, Joyce Black, en met haar zoiets als de vredespijp rookte, heeft alle rechten en de daarbij behorende privileges verkregen, verbonden aan deze benoeming.
Wat ze precies inhouden weet ik niet, maar dat is ook minder belangrijk.


[1]In: De Waarheid, 26 april 1957.
Wie er schuilgaat achter het pseudoniem Dagwacht, is niet bekend.
[2]Fons Aler (voluit: Izaäk Alphonse Aler , * 3 mei 1896 , † 21 december 1981) was van 1932 tot 1939 chef Vliegdienst van de KLM, in 1953 voorzitter van het Comité van de Verenigde Chefs van Staven en van 1954 tot 1961 president-directeur van de KLM.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website