Het probleem der Indianen

anoniem 1

De journalist Hans Kievid 2, die vele jaren in Zuid-Afrika verbleef om ’n studie te maken van het probleem der Indianen 3, hield gisteravond in de foyer van Bellevue 4 voor de leden van de Volksuniversiteit een lezing welke werd gevolgd door de vertoning van een uitgebreide serie kleurendias’s.
De heer Kievid wees er in de allereerste plaats op dat men niet moet denken een verentooi te zien als men een Indiaan spreekt en dat het woord „roodhuid” helemaal onjuist is. Dat men over het algemeen deze mening is toegedaan is de schuld van de schrijver Karl May die nimmer verder is geweest dan Hamburg 5 en zijn boeken over de Indianen schreef in de gevangenis 6. In Zuid-Amerika wonen zeker 40 miljoen mensen die Indiaans bloed in de aderen hebben. Vroeger zouden hier hoogontwikkelde stammen Indianen hebben gewoond 7 en „volgens zeggen” was de ellende voor deze stammen begonnen toen Columbus 8 Amerika ontdekte. Onderzoekingen hebben evenwel aan het licht gebracht dat er daarvoor óók reeds problemen waren voor de Indianen. Spr. gaf tal van voorbeelden van gewoonten der Indianen, o.m. het huwelijk, het bijgeloof dat geleid heeft tot de ondergang van dit volk terwijl hij vervolgens beelden gaf van de wijze waarop de Spanjaarden, die het land ontdekten, hier hebben huis gehouden. Voor de ontwikkeling van het volk werd niets gedaan, zodat de mensen analfabeten bleven. Dat is een der grote kwalen geweest en daardoor zijn andere kwalen gekomen. Aan hygiëne werd bijv. zeer weinig gedaan en zodoende kan het dan ook gebeuren dat bij verschillende stammen het percentage der kindersterfte nog ongeveer 50 pct. bedraagt. Ook zijn de Indianen niet politiek of sociaal opgevoed.
Na de lezing maakten de aanwezigen aan de hand van lantaarnplaatjes, toegelicht door de heer Kievid, een reis door dit uitgestrekte land. Als een bijzonderheid kan nog worden medegedeeld, dat de heer J. Greving 9 te Assen, die zelf vele jaren in Zuid-Amerika heeft gewerkt, een verzameling oudheidkundige vondsten had meegenomen om de spreker te laten zien. De V.U.-leden toonden hiervoor echter ook zeer veel belangstelling, zodat het geheel een leerzame avond is geworden, die stond onder leiding van de heer H. Clewits 10.


[1]In: Provinciale Drentsche en Asser Courant, 22 februari 1957.
[2]Hans Kievid was jarenlang correspondent van verschillende Nederlandse bladen en kranten in Zuid-Amerika.
[3]De kans dat de heer Kievid een indiaan tegenkwam, is in Zuid-Amerika net een beetje groter dan in Zuid-Afrika 😜
[4]Bellevue was vanaf 1880 tot ± 1990 een café-restaurant annex zalencentrum aan de Nassauweg in Assen.
[5]O nee?
[6]O ja?
[7]Niet „zouden … hebben gewoond”, maar „hebben ... gewoond”!
[8]Cristoforo Colombo (Nederlands: Christoffel Columbus, Spaans: Cristóbal Colón, Latijn: Christophorus Columbus, * 1451 , † 20 mei 1506) is de beroemdste ontdekkingsreiziger uit het tijdperk van de grote ontdekkingen. Hij maakte naam door zijn „ontdekking” van Amerika onder Spaanse vlag in 1492.
[9]J. Greving: onbekend.
[10]Hendrik Clewits (* 1897 , † 1983) was een Asser schrijver en journalist; vanaf 1923 was hij redacteur bij de Provinciale Drentsche en Asser Courant, vanaf 1924 wnd. Hoofdredacteur en van 1930 tot 1931 en van 1933 tot 1940 hoofdredacteur; van 1940 tot zijn vervroegde pensionering 1960 directeur-hoofdredacteur. Onder het pseudoniem H.C. van Dockum schreef hij voornamelijk kinderboeken, volkskundige werken en reisimpressies.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website