Tentoonstelling over Indianen

anoniem 1

Het vorige jaar zijn in het Museum voor Land- en Volkenkunde te Rotterdam twee tentoonstellingen gehouden, die veel belangstelling trokken, „Het leven der Eskimo’s” en „Drie woestijnvolken”.
Voorbereidingen om deze begonnen reeks voort te zetten, zijn reeds, in een vergevorderd stadium. In de loop van deze maand kan de opening worden tegemoetgezien van een tentoonstelling over de prairie-indianen, waarover een ieder wel in geromantiseerde vorm heeft gelezen in de boeken van Karl May en anderen.
Sioux, Arapaho, Crow, Blackfoot, Comanche en andere indianenvolken speelden daarin een rol. In de tentoonstelling zal met een rijk materiaal, met foto’s en tekeningen het leven van deze mensen in beeld worden gebracht.
Bruiklenen uit Duitsland, Zwitserland en Amerika maken het mogelijk over de cultuur en het leven van deze jagersvolken een boeiende expositie te maken, die bovendien waarschijnlijk met enkele goede filmpjes zal worden toegelicht.


[1]In: Het Vrije Volk : democratisch-socialistisch dagblad, 11 februari 1956.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website