BOEKENKEUR

anoniem 1

Een werkelijk interessant geschrift is van de hand van F. C. de Rooy 2 verschenen in de „Opvoedkundige Brochurenreeks” onder leiding van Fr. S. Rombouts 3, uitgegeven bij Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis te Tilburg. Het deeltje (no. 72 4) is getiteld „Old Shatterhand” en handelt over de boodschap van Karl May. Met grote instemming hebben wij dit uitvoerig geschrift over de bij vele jongeren nog altijd beminde Karl May gelezen. Het geschrift houdt zich bezig met het opsporen van de ethische en wijsgerige drijfveren, die Karl May hebben gebracht tot het schrijven van zijn boeken. Wij hebben het nooit onder stoelen of banken gestoken, dat wij May’s boeken verslonden hebben; onze liefde tot de ook menigmaal verguisde auteur heeft nog gewonnen doordat wij F. C. de Rooy’s studie gelezen hebben. Graag aanbevolen.

[…]


[1]In: Trouw, 26 maart 1955.
[2]Dr. F. C. de Rooy (voluit: dr. Ferdinand Carel de Rooy, * 9 juni 1919 , † 4 maart 1998) was in het dagelijks leven leraar Frans te Zwolle, later Rijswijk/Z.H. en in zijn vrije tijd dé Karl May-kenner van Nederland. Van zijn hand is o.a. het boekje „Old Shatterhand - Kara Ben-Nemsi - ook voor U! De boodschap van Karl May, de idealist uit het Avondland” (Tilburg: Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis, 1955) en hij redigeerde en gaf in de jaren 1962-1967 de 50 bekende Karl May-pockets bij Uitgeverij Het Spectrum uit.
[3]Frater Sigebertus Rombouts CMM (geboren als Godefridus Franciscus Rombouts, * 15 januari 1883 , † 10 december 1962) was een katholieke pedagoog in Tilburg. Vanaf 1911 publiceerde hij met grote ijver over pedagogiek. Hij behartigde de belangen van het katholieke onderwijs en in het bijzonder de katholieke opvoeding, maar hij was ook de eerste die in de pedagogische literatuur aandacht aan dyslexie besteedde. Rombouts publiceerde vele artikelen in het onderwijstijdschrift Ons Eigen Blad, waarvan hij vanaf 1919 hoofdredacteur was. Van 1921 tot aan zijn dood was hij hoofdredacteur van de Opvoedkundige Brochuren Reeks, uitgegeven door de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis. Na 1925 schreef hij enkele psychologieboeken, en in 1931-1933 schreef hij de driedelige pedagogiekmethode „Katholieke Pedagogiek”.
[4]172.Terug naar de Nederlandstalige bibliografie.

Terug naar de Karl May-startpagina.

Terug naar de Apriana-startpagina.Google
www op deze website