Encyclopaedia Funiculana


Personen


001Adam (eerste mens)04 .
002Ali Baba (koopman in Bagdad, figuur in "Duizend-En-Eén-Nacht")02 .
003Anders, juff. (secretaresse van Havelaars)02 .
004Archimedes (Syracusaans wiskundige)
* 285 , 212
04 .
005Argus (Griekse ziener, helper van Hera)01 .

"Bauwman, J.J. " : zie J.J. Bouwman
006Beer, Ben de = "Jaspers" (klasgenoot en vriend van S. Simonsz)01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 .
007Beer, de (broertje van B. de Beer)06 .
008Beer, de (vader van B. de Beer)
- Conijnstraat, Volendam
02 , 04 , 05 .
009Beer, Dirk de (broer van B. de Beer, schipper van de "Marietje Johanna")05 .
010Beer, mevr. de (moeder van B. de Beer)01 , 02 , 04 , 05 .
011Bergman (ponteigenaar op het IJ)05 .
012Beys (kunstschilder te Volendam)01 .
013Blankers-Koen, Francina (Fanny) Elsje (Nederlandse hardloopster)
* 16/04/1918
01 .
"Bleekbluffer, de" : zie J. Koonstra
014Boeddha, Gautama (stichter van het boeddhisme)
* 560 , 480
04 .
015Boeing, William (Amerikaans vliegtuigontwerper en -fabrikant)
* 1881 , 1956
05 .
016Boelen, Ernst ("student", journalist van de "Centrale Nederlandse Courant", vriend van F. van Wijngaarden)04 .
017Boer, Arie de (schilder te Volendam)01 , 02 .
018Boes, Sijtje (souvenirverkoopster te Marken)01 .
019Böhme = "de Ongrijpbare" = "Peer" (eigenaar van het "Strandhotel", marihuana-smokkelaar)03 .
020Bond, James (geheim agent in de romans van Ian Fleming en in de films van Alfred R. Broccoli)04 .
021Botje, "Opa" = "de (V)Liegende Hollander" (ijscoman te Medemblik)01 .
"Bouwman, J.H." : zie J.J. Bouwman
022Bouwman, J.J. [ook (foutief) : J.H. Bouwman] = "J.J. Bauwman" (archaeoloog in de Stille Oceaan)06 .
"Bouwman, J.J." : zie van der Made
023Brammetje, vrouw (hospita van K. Rookers)05 .
024Bree, de (free lance-fotograaf in Volendam)05 .
"Bromtol, de" : zie B. Tol
025Browning, John Moses (Amerikaanse vuurwapenontwerper en -fabrikant)
* 1855 , 1926
01 , 02 , 03 , 04 .
026Brugman, Jan (Nederlands volksprediker)
* 1399 , 1473
01 .
027Bruin, Arie (matroos op de "Amos")04 .
028Bruyn, Cornelis (Cor) Pieter (Nederlands auteur)
* 17/05/1883 , 16/11/1978
01 .
029Burgersdijk, Sjarrel (handlanger van J. Koonstra, "bedrijfsrechercheur")02 .

030Cadillac, Antoine Laumet de la Mothe (stichter van de stad Detroit in 1701, naar wie de auto is genoemd)
* 05/03/1658 , 15/10/1730
01 .
031Charles = "maj. F.H.J. van Oosten" ("majoor b.d. van de Koninklijke Landmacht", overvaller van de juwelier op de Heiligeweg, passagier op de "Amos")04 .
032Cheops (farao van de IVe dynastie rond 2530 v.C.)01 .
033Colt, Samuel (Amerikaans revolverontwerper & -fabrikant)
* 1814 , 1862
06 .
034Columbus, Christophorus (Genuees zeeman en ontdekkingsreiziger)
* tussen 25/08 en 31/10/1451 , 20/05/1506
02 , 04 , 05 .
035Cook, James "Hillary" (Engels ontdekkingsreiziger)
* 27/10/1728 , 14/02/1779
01 .
036Crusoe, Robinson (romanfiguur bij D. Defoe)06 .
037Cunha, Tristão (Tristan) da (Portugees ontdekkingsreiziger, ontdekker van het gelijknamige eiland in 1506)
* ± 1460 , 1514 ?
06 .

038Damocles (vriend en plaatsvervanger van Dionysius I van Syracuse)01 .
039Dekker (hoornblazer van de Volendamse fanfare, vriend van "Opa" Mulders)01 .
040Diepen, mevr. van (vrouw van van Diepen)05 .
041Diepen, van (hotelhouder te Volendam)05 .
042"Dikke, de" (handlanger van Glasman)05 .
043Dixon (directeur van het "Palm Beach Hotel")06 .
044Dorsman (postcommandant van de politie te Edam)01 , 02 , 05 .
"Dorus" : zie T. Manders
045Douglas, Donald Wills (Amerikaans vliegtuigontwerper en -fabrikant)
* 06/04/1892 , 01/02/1981
06 .
046Drees, Willem (minister-president van Nederland van 1948 tot 1958)
* 05/07/1886 , 14/05/1988
02 , 03 .
047Driekus, "ouwe" (inwoner van Volendam)05 .
048Durban, Dick (helikopterpiloot op Tahiti)06 .

049Edward VII (koning van Groot-Brittannië en Ierland van 1901 tot 1910, keizer van India van 1901 tot 1910)
* 09/11/1841 , 06/05/1910
04 .
050Engeltje (koksmaatje op de "Amos")04 .

051Fok (timmerman te Volendam, vader van A. Fok)01 , 02 , 03 , 04 .
052Fok, Appie (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02 , 03 , 04 , 06°.
053Fokkie (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02°, 03°, 04°, 06°.
054Fokkie, mevr. (moeder van Fokkie)01 .
055Ford, Henry (Amerikaans automobielfabrikant)
* 30/07/1863 , 08/04/1947
01 , 02 , 03 .
056Frauke (politie-agent op Juist)03 .
057Froboess, Cornelia "Conny" (Duitse zangeres & filmster)
* 28/10/1943
02 .

058Gaartje (vriendin van mevr. Simonsz-Zwartbroek)05 .
059Glasman = "Holzmann" = "Steenman" (dief van J. Zwartbroeks blauwdrukken)
- p/a 2e Helmersstraat 61, Amsterdam
05 .
060Goedmans (eigenaar van "Café Volendam")05 .
"Gonzalez, P.J." : zie F. van Wijngaarden
061Groen (lunchroomhouder te Volendam)05 .

062Hansön, Knut (matroos op de "Amos")04 .
063Hasselaer, Kenau Simonsdochter (opstandelinge te Haarlem)
* 1526 , 1588
02 .
064Havelaars (directeur van "The Ocean")02 .
065Heer, de (electricien te Amsterdam)
- 2e Helmersstraat 60, Amsterdam < tel. 020 - 299543 >
05 .
066Hein (slijter te Volendam)05 .
067Heinz (ijscoman op Juist)03 .
068Helmers, Jan Frederik (Nederlands dichter)
* 07/03/1767 , 26/02/1813
05 .
069Hercules (Griekse mythologische held)02 , 03 .
070Heyerdahl, Thor (Noors ontdekkingsreiziger)
* 06/10/1914 , 18/04/2002
06 .
071Hitchcock, Alfred [foutief : Hitchkock](Engelse filmregisseur)
* 13/08/1899 , 28/04/1980
04 .
"Hitchkock" : zie A. Hitchcock
072Hogen, van der (snackbarhouder te Volendam)04 .
073Holders, Teun (matroos op de "Amos")04 .
074Holmes, Sherlock (detective uit de romans van A. Conan Doyle)01 , 02 , 03 .
"Holzmann" : zie Glasman
075Homerus (Griekse dichter in de IXe/VIIIe eeuw v.C.)03 .
076"Hompie" (heler en handlanger van J. Koonstra)02 .
077"Hoofd, het" (handlanger van J. Koonstra)
- p/a "Ali Baba", Mollegen
02 .
078Hornberger (slager op Juist)03 .
079Hudson, Henry (Engels ontdekkingsreiziger in Nederlandse dienst)
* ± 1550 , 1611
05 .

Jan Willem Friso : zie Johan Willem Friso
080Jan-Bart (fitter te Volendam)01 , 02 .
081Jansen (fabrikant van ondergoed)04 .
082Jansen (scheepsbouwer te Volendam)04 .
083Jansen (vertegenwoordiger te Amsterdam)
- 2e Helmersstraat 60, Amsterdam < tel. 020 - 246733 >
05 .
084Janssen (leraar te Amsterdam)
- 2e Helmersstraat 60, Amsterdam < tel. 020 - 877586 >
05 .
085Janszen (visser te Volendam)05 .
086Jaspers (marihuanasmokkelaar, handlanger van Böhme)03 .
"Jaspers" : zie B. de Beer
087Jaspers, Karel = "Tjeerd de Flierefluiter" (journalist van "Het Nieuwe Ochtendblad", vriend van jhr. J.H.A.C.M. van Zuchtelen tot Dorresteyn)01 , 03 .
088Jellinek, Mercedes (dochter van een ontwikkelaar bij Daimler, naamgeefster aan de Mercedes)
* 1889 , 1929
03 .
089Joelens (burgemeester van Volendam)01 .
090Johan Willem Friso (prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz)
* 14/08/1687 , 14/07/1711
01 .
091Johnson, Lyndon Baines (36e president van de Verenigde Staten van 1963 tot 1969)
* 27/08/1908 , 22/01/1973
03 .
092Jonkers = "Joop Mulder" ("helper" van J.J. Bouwman, dief, kellner in het "Palm Beach Hotel")06 .
José Antonio : zie J. A. Primo de Rivera
093Juliana (koningin der Nederlanden van 1948 tot 1980)
* 30/04/1909
05 .

094Kaltenborn, Werner = "dr. Seugling" (handlanger van J. Miller)01 .
095Keizer (caféhouder te Volendam)05 .
Kenau : zie K. S. Hasselaer
096Kennedy, John Fitzgerald (35e president van de Verenigde Staten van 1961 tot 1963)
* 29/05/1917 , 22/11/1963
05 .
097Kes [ook (foutief) : Ket] (visser te Volendam)01 , 02 , 05 .
098Kes, Bart (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03°, 04°, 06°.
099Kes, Simon (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02 , 03°, 04°, 06°.
"Ket" : zie Kes
100Ket, Sijmen (werknemer van J. Zwartbroek)05 .
101Kilsendahl (politie-agent op Juist)03 .
102Kirrie, Jaap (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03°, 04°, 06°.
103Klein Duimpje (sprookjesfiguur bij de Gebr. Grimm)02 .
104Klos (eigenaar-verhuurder van de huisjes te Mollegen)02 .
105Koning (bakker te Volendam)
- Dijk, Volendam
04 , 05 , 06 .
106Koning (broer van T. Koning)02 .
107Koning (machinefabrikant te Volendam)01 .
108Koning, Aadje (snoepwinkelier te Volendam)03 .
109Koning, de (scheepsbouwer te Volendam)04 .
110Koning, Thomas (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02 , 03°, 04°, 06°/
111Koonstra, Johnny = "de Bleekbluffer" (verzekeringsfraudeur)
- p/a "Ali Baba", Mollegen
02 .

112Langelaan (hoofdredacteur van de krant van K. van der Vliet)06 .
113Lely, Dr. h.c. Ir. Cornelis (Nederlands waterbouwkundige, leider van het technisch onderzoek van de Zuiderzeevereeniging van 1886 tot 1891)
* 23/09/1854 , 22/01/1929
01 .
114Lenstra, Abe (voetballer van SC Heerenveen en het Nederlands Elftal)
* 27/11/1920 , 02/09/1985
01 .
115Lenz (notaris op Juist)03 .
116Lenz, Kurt (hoteldetective van het "Palm Beach Hotel")06 .
"Liegende Hollander" : zie "Opa" Botje
117Linde, mevr. van der (vrouw van van der Linde)02 .
118Linde, van der (boer te Vierhouten, vriend van Staal)02 .
119Lodewijk IX de Heilige [Fr. St. Louis] (koning van Frankrijk van 1226 tot 1270)
* 25/04/1214 , 25/08/1270
06 .
120Lopez, Maria (Spaanse zangeres)04 .
121Loren, Sophia (Italiaanse filmster)
* 20/09/1934
01 .
Louis, St. : zie Lodewijk IX de Heilige
122Löwe (vader van W. Löwe, visser te Hamburg) 03 .
123Löwe, Frau (moeder van W. Löwe) 03 .
124Löwe, von (commissaris van politie te Düsseldorf)05 .
125Löwe, Werner (visser op Juist)03 .
126Lucia, St. [Port. Santa Luzia] (katholiek heilige, bloedmartelares)04 .
127Luycken (inspecteur van de centrale recherche te Amsterdam)02 .
Luzia, Santa : zie St. Lucia

128Maanen, juff. van (dochter van van Maanen)01 .
129Maanen, mevr. van (vrouw van van Maanen)01 .
130Maanen, van = "Volle Maan" (commissaris van politie te West-Terschelling)01 , 03 .
131Made, van der = "J.J. Bouwman" ("helper" van J.J. Bouwman, dief)06 .
132Magalhães, Fernão de [Magelhaen] (Portugees ontdekkingsreiziger)
* ± 1480 , 27/04/1521
04 , 06 .
133Manders, Antoon (Tom) = "Dorus" (Nederlandse TV-komiek)
* 23/10/1921 , 26/02/1972
02 .
134Maria (moeder van Jezus Christus)05 , 06 .
135Martini (baby van H. Martini)02 .
136Martini, Christina (vrouw van H. Martini)02 .
137Martini, Hans (circusdirecteur)02 .
138Mazure, Georges Laurent (Nederlandse schrijver)
- p/a "Roodkapje", Mollegen
* 19/11/1919 , 25/02/1980
02°.
139Meulen, van der (hoofdcommissaris van politie te Amsterdam)04 .
140Miller, Joe (Amerikaanse valsemunter)01 , 03 .
141Minjon (radiopresentator ?)03 .
142Mol (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
143Mol (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
144Molen, van der (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
145Molenaar, "Opa" (werknamer van J. Zwartbroek)05 .
146Molenaars (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
147Molkers (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
148Molman (inwoner van Rotterdam, vermeld in de telefoongids)02 .
"Mulder, Joop" : zie Jonkers
"Mulder, "Opa"" : zie "Opa" Mulders
149Mulders, Arie (kleinzoon van "Opa" Mulders, ex-jongmaatje op de "V.D. 68")02 .
150Mulders, "Opa" [ook (foutief) : "Opa" Mulder] (gepensioneerd visser te Volendam, schipper van de "Staalpil")01 , 02 , 03 .
151Müller (brigadier van politie op Juist)03 .
152Müller (politie-agent te Düsseldorf)05 .
153Muyskens (politie-agent te West-Terschelling)01 .

154Nicolaas, St. = "Sinterklaas" (bisschop van Myra)
± 350
04 .
155Niki (zoon van een visser te Makina, koksmaat op de "Aloha II")06 .

"Ongrijpbare, de" : zie Böhme
"Oosten, maj. F.H.J. van" : zie Charles
156Orion (jager in de Griekse mythologie)02.
157Oude, Sjoerd den (kunstschilder te Volendam)
- a/b "Botterik", Volendam
05 .
158Oudejans (architect te Volendam)01 .

159Pascal, Blaise (Frans wis- en natuurkundige)
* 19/06/1623 , 19/08/1662
04 .
"Peer" : zie Böhme
160Peeters (politie-agent te Volendam)02 .
161Pietersma, Rob (matroos op de "Amos")04 .
162Pinny Oeh-Hahah (opperhoofd op Babelthuap, vriend van "Opa" Mulders)02 .
163Portielje, dr. Anton Frederik Johan (Nederlands amateur-dierkundige & schrijver)
* 08/03/1886 , 20/02/1965
01 .
164Primo de Rivera, José Antonio (Spaans politiek leider)
*1903 , 1936
04 .
165Prins (bakker te Volendam)01 .
166Prins (werfhouder te Volendam)06 .
167Prins, Bram (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02°, 03 , 04°, 06°.
168Prins, Thaampie (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03 , 04°, 06°.
169Putten, van (politie-agent te Edam)01 .
170Pythagoras (Grieks filosoof & wiskundige)
* ± 570 , 496
04 .

171Quichotte, Don (romanfiguur bij Cervantes)06 .

172Raamsdonk (electrotechnicus te Amsterdam)
- 2e Helmersstraat 61, Amsterdam < tel. 020 - 244635 >
05 .
173Radboud (legendarische koning der Friezen)
* ± 648 , 719
01 .
174Reigersma, dr. (arts te Makina)06 .
175 Renault, Louis (Franse onafhankelijk autofabrikant vanaf 1898)
* 1877 , 24/10/1944
04 .
176Reza Pahlawi, Mohammed (sjah van Perzië van 1941 tot 1979)
* 26/10/1919 , 27/07/1980
01°.
177Roodkapje (sprookjesfiguur bij de Gebr. Grimm)02 .
"Rooie, de" : zie Sappersma
178Rookers, Karel (werknemer van J. Zwartbroek)05 .

"Saint, de" : zie S. Templar
179Samson (bijbelse reus)01 .
180Sappersma [ook (foutief) : Sappersman] = "de Rooie" (politie-agent te Volendam)01 , 02 , 05 , 06 .
181Sappersma, mevr. (vrouw van Sappersma)02 .
"Sappersman" : zie Sappersma
182Schalkersma, Anna Barbara ("redactrice van de "Evalien"", vriendin van Charles)04 .
183Schilder, Kees [ook (foutief) : Schipper] (werknemer van J. Zwartbroek)05 .
184Schilders, Rein (visser te Volendam)01 .
185Schipper (inwoner van Volendam)05 .
"Schipper" : zie K. Schilder
186Schokker (reisbenodigdhedenwinkelier te Volendam)04 .
187Schokking (zeilmaker te Volendam)
- Dijk, Volendam
04 .
188Schwencke (kind van H. Schwencke)03 .
189Schwencke (kind van H. Schwencke)03 .
190Schwencke (kind van H. Schwencke)03 .
191Schwencke, Hans (commandant van politie op Juist)
- Wilhelmstraβe, Juist
03 .
192Schwencke, Vera (vrouw van H. Schwencke)03 .
"Seugling, dr." : zie W. Kaltenborn
193Sijmons (boekhandelaar te Volendam)01 .
194Sikorsky, Igor [foutief : "Sykorsky"] (Russisch/Amerikaans helikopterontwerper en -fabrikant)
* 25/05/1889 , 26/10/1972
06 .
195Sil "de Strandjutter" (romanfiguur bij C. Bruyn)01 .
"Simmetje" : zie S. Simonsz
"Simons, Sijmen" : zie S. Simonsz
196Simonsz (broer van S. Simonsz)06 .
197Simonsz (broer van S. Simonsz)06 .
198Simonsz (broer van S. Simonsz)06 .
199Simonsz (grootvader van S. Simonsz)04 .
200Simonsz (visser te Volendam, vader van S. Simonsz)
- Dijk, Volendam
01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 .
201Simonsz, juff. (zus van Simmetje)04 , 05 , 06 .
202Simonsz, mevr. (grootmoeder van S. Simonsz)04 .
203Simonsz, Sijmen [ook (foutief) : Sijmen Simons] = "Simmetje" (Volendamse avonturier)01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 .
204Simonsz-Zwartbroek, mevr. (moeder van S. Simonsz)01 , 02 , 04 , 05 , 06 .
"Sinterklaas" : zie St. Nicolaas
205Sneeuwwitje (sprookjesfiguur bij de Gebr. Grimm)02 .
206Snoek, Jaap (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02°, 03°, 04 , 06.
207Snoek (vader van J. Snoek)01 .
208Spaander [ook (foutief) : Spaanders ; Spanders] ((oud-)eigenaar van "Hotel Spaander" te Volendam)01 , 04 , 05 , 06 .
"Spaanders" : zie Spaander
"Spanders" : zie Spaander
209Staal (onderwijzer te Volendam)01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 .
"Steenman" : zie Glasman
210Stentor (Griekse strijder voor Troje)02 , 03 .
211 Stetson, John Batterson (Amerikaans cowboyhoedenfabrikant vanaf 1885)
* 05/05/1830 , 18/02/1906
04 .
212Steur, mevr. (moeder van T. Steur)01 .
213Steur, Thomas (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03°, 04°, 06°.
214Stokker (zeilmaker te Volendam)01 .
"Sykorsky" : zie I. Sikorsky

215Tarzan (figuur uit de romans van E. R. Burroughs)01 .
216Templar, Simon = "de Saint" (gentleman-boef uit de boeken van Leslie Charteris)04 .
Thaampie : zie T. Prins
217Thomas (apostel van Jezus Christus)01 .
218Tilanus (fabrikant van ondergoed, compagnon van Jansen # 81)04 .
"Tjeerd de Flierefluiter" : zie K. Jaspers
219Tol (kapitein van de "Amos")04 , 05 .
220Tol (kind van T. Tol)05 .
221Tol (vader van Tol # 219)04 .
222Tol (vader van B. Tol)02 .
223Tol (visser te Volendam)05 .
224Tol, Bram = "de Bromtol" (klasgenoot en vriend van S. Simonsz)01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 .
225Tol, Dick (= "de Knoest") (voetballer van FC Volendam)
* 21/08/1934 , 13/12/1973
04 .
226Tol, mevr. (moeder van Tol # 219)04 .
227Tol, mevr. (moeder van B. Tol)01 , 02 .
228Tol, Simon (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03°, 04°, 06°.
229Tol, Thames (werknemer van J. Zwartbroek)05 .
230Tuyp (slager te Volendam, vader van H. Tuyp)01 , 02 , 04 .
231Tuyp, Henkie (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06°.

232Ummen, van (boer te Vierhouten, buurman van van der Linde)02 .

233"Vaak, Klaas" (matroos op de "Amos")04 .
234Veen, wed. van (pensionhoudster te Amsterdam)
- 2e Helmersstraat 61, Amsterdam < tel. 020 - 237665 >
05 .
Vicente, Sao : zie St. Vincentius
235Vincentius, St. [Port. Sao Vicente] (Spaanse martelaar onder Diocletianus)
± 304
04 .
236Visser, Bart (duvelstoejager op de "Marietje Johanna")05 .
237Vlaanderen, Paul (detective uit de boeken van Francis Durbridge)04 .
238"Vliegende Hollander" (legendarische (vervloekte) Hollandse zeeman)01 , 04 .
"Vliegende Hollander" : zie "Opa" Botje
239Vlier (brigadier van politie te Volendam)05 .
240Vliet, Karel van der (journalist te Volendam)06 .
"Volle Maan" : zie van Maanen

241Wagen (automobielfabrikant te Düsseldorf)05 .
242Wagter (klasgenoot van S. Simonsz)01°, 02°, 03°, 04°, 06°.
243Wagter (vader van Wagter # 242)01 .
244Wanders, Hans (vriend van Tol # 219, privédetective)
- Koningsplein 24, Amsterdam
04 .
245Wan-Li ("ober in "China-Town"", passagier op de "Amos", juwelendief)04 .
246Wijngaarden, Frits van = "P.J. Gonzalez" ("Fransicaner monnik", inspecteur van politie te Amsterdam)04 .
247Wilhelm I. (koning van Pruisen van 1861 tot 1888, keizer van het Duitse Rijk van 1871 tot 1888)
* 22/03/1797 , 09/03/1888
03 .
248Winkels, Flip (journalist van "Het Nieuwe Ochtendblad", vriend van jhr. J.H.A.C.M. van Zuchtelen tot Dorresteyn)01 .

249Zuchtelen tot Dorresteyn, jhr. J.H.A.C.M. van (free-lance journalist, medewerker van International Correspondents)01 , 03 .
250Zuchtelen tot Dorresteyn, van (officier van justitie te Amsterdam, oom van J.H.A.C.M. van Zuchtelen tot Dorresteyn)01 .
251Zwartbroek, Jaap (oom van S. Simonsz, scheepsbouwer te Volendam)
- Conijnstraat, Volendam
05 .
252Zwarthoed (radio- en TV-verkoper te Volendam)
- Conijnstraat, Volendam
03 , 04 .
253Zwarthoed (visser te Volendam)04 .
"Zwarthoed" : zie Zwarthoek
254Zwarthoed, Jaap (klasgenoot van S. Simonsz)01 , 02°, 03°, 04°, 06°.
255Zwarthoed, mevr. (moeder van J. Zwarthoed)01 .
256Zwarthoek [ook (foutief) : Zwarthoed] (visser te Volendam)06 .
257"Zwartkuif, de" (handlanger van J. Koonstra)
- p/a "Ali Baba", Mollegen
02 .Naar de startpagina van de Encyclopaedia Funiculana

Naar de navigatiepagina van de Encyclopaedia Funiculana

Naar de Simmetje-serie


Andere kinderboekenseries


Naar de Apriana: startpagina
Online =
Nu online =
Max online =